Persondatapolitik

Sidst opdateret den 18. December 2021


 • Om persondatapolitiken

  Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
  Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 • Dataansvarlig

  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er

 • Formål for brug af personoplysninger

  Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

  • Som led i kunderelation
   Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation.

  • Levering af service
   For at kunne levere den ønskede service til dig.

 • Behandling af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
   Herunder almindelige oplysninger såsom navn, adresse, IP-adresser, kontaktoplysninger og krypterede adgangskoder.

 • Behandlingsgrundlag

  Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  • For at kunne opfyldte vores aftale med dig.

  • For at kunne overholde gældende lovgivning.

  • Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

  • Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

 • Opbevaring af personoplysninger

  De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil primært blive opbevaret elektronisk, men i begrænset omfang også fysisk.

  Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

  Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes.
  Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang.
  Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

 • Indsamling af oplysninger

  Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
   Herunder ved bestilling, kontakt eller anden form for kommunikation.

 • Videregivelse af dine personoplysninger

  Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, betalingssystemer, hosting af it-systemer m.v.

  Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

 • Dine rettigheder

  Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning
   Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

  • Ret til at få begrænset behandling af personoplysninger
   Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke
   Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
   Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

  • Ret til dataportabilitet
   Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  • Ret til at klage
   Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på følgende e-mail support@nethernode.dk

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.
  Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 • Cookies